Privacybeleid
H4 Organisatie Training Advies respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. In dit Privacy Statement staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ermee om wordt gegaan.

Soort persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt om klanten en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn, het verzamelen en verwerken gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Werk gerelateerde informatie zoals rapportage en mailwisseling
  • Rekeningnummer

Doel van de gegevensverwerking
H4 Organisatie Training Advies bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het leggen van contact. Dit gebeurt altijd pas nadat er al eerder contact is geweest (online of offline).
  • Voor facturatie bij het afnemen van diensten en producten.
  • Ten behoeve van de begeleiding worden er aantekeningen van gesprekken gemaakt. Deze gegevens zijn beveiligd opgeslagen.

De opgeslagen informatie wordt nooit aan derden verstrekt. De enige uitzondering is wanneer dit uitdrukking met toestemming van de betreffende persoon gebeurt.

Bewaren gegevens
H4 Organisatie Training Advies bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Het opslaan van deze gegevens gebeurt louter om ze eventueel later te gebruiken wanneer een klant zich meldt voor begeleiding. Vanuit fiscale wetgeving is H4 Organisatie Training Advies verplicht om facturatiegegevens 7 jaar te bewaren vanaf factuurdatum.

Cookies
Deze website is eigendom van H4 Organisatie Training Adviesen wordt gehost in Nederland. Deze website is beveiligd en heeft een SSL-certificaat. Om de website beter en sneller te laten functioneren, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Indien gewenst is het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van de browser.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan wijzigen, de updates zijn op deze locatie te raadplegen.

Contact klantenservice
H4 Organisatie Training Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Neem bij vragen contact op met H4 Organisatie Training Advies. Klanten en gebruikers van de website hebben het recht H4 Organisatie Training Advies te verzoeken om inzage te geven in persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.

Dit kan ook via info(at)hvier.nl

Versie 10-1-2019